Rozsah a účel spracovania


Súhlasíte, aby spoločnosť ing. Macz Jozef,ul.Černyševského37,85101 Bratislava,IČO:36322610,DIČ:2020179161 (ďalej iba Ing. Macz Jozef), v súlade so zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovávala Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu pre marketingové účely. Spôsob spracovania V spoločnosti Ing. Macz Jozef, spracovávame osobné údaje automatizovane aj manuálne pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov, a to buď sami alebo prostredníctvom spracovateľov. Súhlas je dobrovoľný. Poskytnutie osobných údajov klienta je dobrovoľné a my získanie Vašich osobných údajov ničím nepodmieňujeme. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať alebo zasielanie ponúk odhlásiť. Odhlásenie je možné priamo cez naše obchodné oznámenie jedným kliknutím na odhlasovací odkaz v každom e-maile. Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese podborovicou@gmail.com, zavolať nám na telefónne číslo 0907 988 357. Alebo nám doniesť písomné oznámenie na sídlo našej spoločnosti. Doba platnosti súhlasu. Tento súhlas udeľujete na dobu 10 rokov a jeho platnosť začne dňom odoslania vyplneného elektronického formulára. Prístup k informáciám o spracovaní. O rozsahu spracovania osobných údajov, účele, kým sú údaje spracovávané, akým spôsobom a komu môžu byť údaje sprístupnené, Vás budeme na Vašu žiadosť písomne informovať. Chybné údaje. Ak zistíte, že Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, radi ich na Vašu žiadosť opravíme. Vymazanie Vašich údajov Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať, ak si to nebudete priať. Ak požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, vymažeme ich bez zbytočného odkladu zo všetkých databáz. V prípade, že by nám ich uchovávanie nariaďovali zákony, budeme Vás informovať. Ochrana Vašich práv. Ak sa domnievate, že my alebo nami poverený spracovateľ spracováva Vaše osobné údaje v rozpore s účelom, na ktorý nám boli dáta poskytnuté, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa týka priameho marketingu. Ak sa domnievate, že my alebo nami poverený spracovateľ spracováva Vaše osobné údaje v rozpore so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie a nápravu situácie. Ak bude akákoľvek žiadosť oprávnená, zjednáme čo najskôr nápravu. Máte tiež právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. 1 . Prehlásenie o plnoletosti Prehlasujete, že ak Vám je menej ako 18 rokov, požiadali ste svojho zákonného zástupcu o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Otázky, v prípade, že Vám nie je jasné, s čím súhlasíte, prípadne by ste potrebovali niektorý z predchádzajúcich bodov spresniť, neváhajte sa nám ozvať na podborovicou@gmail.com.